Simpozijum saveza farmaceutskih udruženja Srbije

Želimo da se pohvalimo da smo bili jedni od izlagača u okviru 69. Simpozijuma Saveza farmaceutskih udruženja Srbije.

Ciljevi seminara:

Da se farmaceutima kao zdravstvenim profesionalcima koji u svakodnevnom radu u apoteci dolaze u kontakt sa kozmetičkim proizvodima (KP) različite namene prenesu najnovije informacije o zahtevima zakonskih propisa Evropske unije (EU) koji će uskoro biti implementirani u Republici Srbiji o kvalitetu, efikasnosti, a posebno bezbednosti KP i odgovornostima koje farmaceut ima u odnosu na pravilno preporučivanje KP i savetovanje pacijenata/korisnika o bezbednoj upotrebi KP (tumačenju tvrdnji i kompletne deklaracije KP), kao i o ulozi farmaceuta u proceni bezbednosti KP.

Upoznavanje sa zakonskim statusom u EU i karakteristikama nekih od ključnih kozmetičkih sastojaka u formulaciji KP, a koji se često naglašavaju kao iritansi, alergeni i bezbednosno rizični sastojci (konzervansi, boje/pigmenti, UV filteri, nanomaterijali).

Edukacija u pogledu novina vezanih za mikrobiološku zaštitu KP, zahtevima vezanima za izradu/ proizvodnju KP (kozmetički GMP) i procenu mikrobiološkog kvaliteta i stabilnosti KP, sa ciljem procene njihove ukupne bezbednosti.

Upoznavanje slušaoca sa karakteristikama KP iz grupe organske i prirodne kozmetike, zahtevima u pogledu sastava formulacije, kvaliteta, efikasnosti i bezbednosti i specifičnosti zakonskih propisa za ovu grupu KP, a u kontekstu procene bezbednosnog profila organskih i prirodnih KP.