Kontakt

Predstavništvo

Brđanski melem d.o.o.

Adresa:

Dijega Rivere 32a,
Zemun, Altina

Telefon:

+381 11 22 81 234
+381 64 492 00 76

E-mail adrese

biobalkan@gmail.com
info@brdjanskimelem.com

Uvoznik za Crnu Goru

ZZ FORTUNA doo – Bar

Telefon:

+382 69 287857

E-mail adrese

zzfortuna@yahoo.com

Uvoznik za Bosnu i Hercegovinu

ICM BIJELJINA DOO

Adresa:

Donja Ljeljenča 45, Bijeljina 76300

Telefon:

+387 65 429 707

E-mail adrese

icmdoo@gmail.com

Generalni zastupnik za Slovačku i EU

ABC TRADE BUSINESS s.r.o.

Adresa:

Lietavska 2 , 851 06 Bratislava , Slovakia

Telefon:

+421 0911 99 00 92

E-mail adrese

abcsro@lipotio.sk